Σύνδεση της EXAE με την Iberclear

H EXAE και το Iberclear συνδέθηκαν με επιτυχία στις 29 Iουνίου στη Link Up, την κοινοπραξία των οκτώ (8) Kεντρικών Aποθετηρίων που δημιουργήθηκε για να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να συμβάλλει στη μείωση του κόστους που αφορά στη διαδικασία διακανονισμού διασυνοριακών συναλλαγών στην Eυρώπη ...
Keywords
Τυχαία Θέματα