Κάμψη στους δείκτες μεταφορών πλην των αεροπορικών

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του Α’ τριμήνου 2009 παρουσίασε μείωση 36,7%.
Keywords
Τυχαία Θέματα