Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει τους νέους κανόνες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Προειδοποιητική επιστολή σε 12 κράτη-μέλη της, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την μη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις.

Όπως αναφέρεται, στις 21 Μαΐου, η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή σε Γαλλία,

Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Φινλανδία, τα οποία δεν έχουν ακόμη μεταφέρει τους ενωσιακούς κανόνες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις (οδηγία 2014/55/ΕΕ) ή δεν έχουν εφαρμόσει το ευρωπαϊκό πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Έως τις 17 Απριλίου οι δημόσιες αρχές που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ όφειλαν να είχαν συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και να ήταν σε θέση να παραλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια αναλόγως.

Το ενωσιακό πρότυπο συμβάλλει στην εξασφάλιση της έγκαιρης και αυτόματης διεκπεραίωσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων και πληρωμών των εταιρειών, διευκολύνει τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις συμβάσεις τους σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος και αυξάνει την ελκυστικότητα των δημόσιων συμβάσεων για τις επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή, για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή του νέου προτύπου, επένδυσε πάνω από 33 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, προκειμένου να στηρίξει την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως τη διατερματική αυτοματοποίηση, τη ρομποτική και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Τα 12 κράτη-μέλη έχουν προθεσμία 2 μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής, διαφορετικά μπορεί να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

The post Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει τους νέους κανόνες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση appeared first on Metaforespress.

Keywords
Τυχαία Θέματα