Εγκρίθηκε η συγχώνευση Eurobank - Grivalia

Tη συγχώνευσή της με την Eurobank ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Grivalia.

Όπως ανακοινώθηκε: «Την έγκριση της συγχώνευσης της Τράπεζα Eurobank Ergasias ΕΥΡΩΒ-0,90% Α.Ε. με την Εταιρεία, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70, 72-77α του κ.ν.

2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύουν, την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών κατά την από 22.2.2019 συνεδρίασή τους και την παροχή εξουσιοδότησης προς συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρίας, προκειμένου να υπογράψουν, ενεργούντες ανά δύο από κοινού, το συμβόλαιο της συγχώνευσης, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε κάθε συναφή ή αναγκαία ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης».

Keywords
Τυχαία Θέματα