Ζημίες λόγω του lockdown για τις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε σύνολο 115 εκ των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών (εκτός των 5 τραπεζών) οι πωλήσεις στο Α' εξάμηνο 2020 υποχώρησαν κατά 19,4%, στα 26,6 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν κατά 113,10% με τις εισηγμένες να παρουσιάζουν ζημίες 128 εκατ. σε σχέση με το Α' εξάμηνο 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάσθηκε η Μονάδα Ανάλυσης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η οικονομική κρίση κατά την διάρκειας της δεκαετίας 2010-2019 οδήγησε τις ελληνικές επιχειρήσεις να

προσαρμοσθούν σε ένα νέο περιβάλλον επιδιώκοντας καλύτερη οργάνωση, βέλτιστη λειτουργία και στροφή σε επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την συνεχή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους και την μεγιστοποίηση των μεγεθών τους προς όφελος των μετόχων τους με αισιόδοξα και ελπιδοφόρα μηνύματα για ακόμα καλύτερη συνέχεια δεδομένης και της ανοδικής πορείας της ελληνικής οικονομίας από το ξεκίνημα του 2020.

Η ξαφνική εμφάνιση όμως του COVID-19 στο 1ο τρίμηνο του 2020 άλλαξε πάλι τα δεδομένα με την επιβολή των «lockdowns» και έπληξε την ελληνική οικονομία -όπως συνέβη με όλες τις οικονομίες παγκοσμίως-, διακόπτοντας την ανοδική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας που διαφαινόταν στις αρχές του έτους 2020. Η πίεση κορυφώθηκε το 2ο τρίμηνο του 2020, όπως προκύπτει από τα ήδη δημοσιευμένα στοιχεία, με την ύφεση να φθάνει στο -15,2% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, λόγω του «lockdown» της οικονομίας, με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη κάμψη της εγχώριας ζήτησης, των δαπανών του ιδιωτικού τομέα και των εσόδων του τουρισμού.

Η πρώτη προσέγγιση για το «μέγεθος» των επιπτώσεων του COVID-19 στις επιχειρήσεις «έρχεται» με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 1ου Εξαμήνου 2020, με βασικό συμπέρασμα την «πίεση» η οποία ασκείται στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων ως απόρροια ειδικών συνθηκών και της συρρίκνωσης βασικών τομέων της οικονομίας. Η «πίεση» που ασκείται στα οικονομικά αποτελέσματα πλήττει δυσανάλογα επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους, όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, η ενέργεια (ενεργειακές επιχειρήσεις) το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και λιγότερο αυτές που ανήκουν σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η τεχνολογία, από το λιανικό εμπόριο τα σουπερμάρκετ καθώς και η βιομηχανία παραγωγής & διάθεσης προϊόντων προσωπικής φροντίδας (καταναλωτικών προϊόντων).

Θετική αντίδραση και κερδοφορία εμφάνισαν οι κλάδοι των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, η Τεχνολογία, οι Τηλεπικοινωνίας, τα προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας και τα Φάρμακα ενώ καλύτερη απόδοση σε σχέση με το σύνολο εμφάνισαν οι κλάδοι των Βιομηχανικών προϊόντων και των Τροφίμων και Ποτών. Αντιθέτως, αρνητική απόδοση και μεγαλύτερη και από του συνόλου εμφάνισαν οι κλάδοι Ταξίδια και Αναψυχή, οι Ενεργειακές επιχειρήσεις, το Εμπόριο, τα Καταναλωτικά Προϊόντα, οι Πρώτες Ύλες και η Ακίνητη Περιουσία.

Οι επιδόσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο ΑθηνώνΜείωση του Κύκλου Εργασιών στα επίπεδα των 26,6 δισ., με πτώση -19,4% σε σχέση με το Α' εξάμηνο 2019, μείωση η οποία χωρίς τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της Aegean Airlines και των ενεργειακών επιχειρήσεων ΕΛΠΕ και Motor Oil προσαρμόζεται στο -12,2%.Μείωση της Λειτουργικής Κερδοφορίας (EBITDA) στα επίπεδα των 2,65 δισ. σε ποσοστό -33% σε σχέση με το Α' εξάμηνο 2019, μείωση η οποία χωρίς τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της Aegean Airlines και των ενεργειακών επιχειρήσεων ΕΛΠΕ και Motor Oil διαμορφώνεται στο -5,4%.Πτώση της Κερδοφορίας Προ Φόρων και Μετά Φόρων σε ποσοστά -109,6% και -113,1%, αντίστοιχα, σε σχέση με το Α' εξάμηνο 2019, αποτέλεσμα των συνεπειών που αντιμετώπισαν συγκεκριμένοι κλάδοι και κατ' επέκτασιν οι εισηγμένες επιχειρήσεις.Κερδοφορία Προ Φόρων και Μετά Φόρων (χωρίς ΕΛΠΕ, Motor Oil και την Aegean) με πτώση της τάξης -29,0% και -28,0% αντίστοιχα σε σχέση με το Α' εξάμηνο 2019 δείγμα της έντασης των επιπτώσεων που αντιμετωπίζει η οικονομία αλλά και πως συγκεκριμένοι κλάδοι με μεγάλες ζημιές υπερκαλύπτουν τα αποτελέσματα της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων.Μείωση της Καθαρής Θέσης σε ποσοστό -6,3% σε σχέση με τη χρήση 2019 στα επίπεδα των 29,5 δισ., η οποία προέρχεται από την μεταφορά των ζημιών στα ίδια κεφάλαια.Σταθεροποίηση του Ενεργητικού σε σχέση με την χρήση 2019 στα επίπεδα των 90 δισ.με στόχο την συνεχή ενίσχυση της περιουσίας των μετόχων τους.Μεγάλη Αύξηση των Tαμειακών Διαθεσίμων σε ποσοστό +22,6%, γεγονός που αντικατοπτρίζει την διατήρηση υψηλής ρευστότητας είτε για μελλοντικό κεφάλαιο κίνησης είτε για έκτακτες ανάγκες λόγω των διαμορφωμένες συνθηκών. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα των επιχειρήσεων ανήλθαν το Α' εξάμηνο 2020 σε 12,2 δισ., σε σχέση με το Α' εξάμηνο 2019 όπου είχαν ανέλθει σε 9,9 δισ.Αύξηση του Συνολικού Δανεισμού στα 31,9 δισ. ποσοστό +4,8% σε σχέση με τη χρήση 2019, κυρίως λόγω της δυνατότητας των επιχειρήσεων να δανεισθούν με ελκυστικά επιτόκια ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης αλλά και να διατηρήσουν ρευστότητα λόγω των ειδικών συνθηκών της οικονομίας.Σταθεροποίηση των Υποχρεώσεων σε σχέση με τη χρήση 2019, στα επίπεδα των 60,0 δισ.Μείωση του Αριθμού των Εργαζομένων σε ποσοστό -3,1%, σε σχέση με το Α' εξάμηνο 2019, στα επίπεδα των 166 χιλιάδων, αριθμός σημαντικός δεδομένων των νέων μορφών εργασίας αλλά και της ρευστής κατάστασης που επικρατεί.
Έσοδα- ΚέρδηΤην μεγαλύτερη αύξηση εσόδων εμφάνισαν στην πλειοψηφία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως : AVE (+202,42%), Παπουτσάνης (+45,77%), Trastor (+43,83%) BRIQ Properties (+34,09%), Ίλυδα (+25,70%), Δρομέας (+25,34%) και Quest Συμμετοχών (+17,72%).Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν στα -128 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του -113,1% σε σχέση με το Α' εξάμηνο 2019.Τα κέρδη μετά φόρων, χωρίς την συμμετοχή της Aegean Airlines, ΕΛΠΕ και Motor Oil, ανήλθαν στα 520 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 28% σε σχέση με το 724 εκατ. του Α' εξαμήνου του 2019.Οι επιχειρήσεις που εμφάνισαν την μεγαλύτερη αύξηση στην κερδοφορία μετά φόρων για το το Α' εξάμηνο του 2020 είναι :Παϊρης (+489,47%), Δρομέας (+379,58%), Παπουτσάνης (+275,19%), Αλουμύλ (+258,40%), Byte Computer (+228,40%), Ιντρακόμ Συμμετοχών (+225,62%) και Πλαστικά Θράκης (+144,15%).ΔανεισμόςΟι εισηγμένες που εμφανίζουν το Α΄εξάμηνο 2020 μηδενικό δανεισμό, είναι: Ιντεάλ, Καρέλιας, Alpha Trust Ανδρομέδα, Ευρωπαϊκή Πίστη, Alpha Αστικά Ακίνητα, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, ΓΕΚΕ, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, ΑΔΜΗΕ.Οι εταιρίες με τον μεγαλύτερο δανεισμό το Α' εξάμηνο 2020 είναι ο ακόλουθες :ΔΕΗ, Coca Cola HBC, ΕΛΠΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Viohalco και Ελλάκτωρ.Διαθέσιμα

Οι επιχειρήσεις με το υψηλότερο ποσό διαθεσίμων το Α' εξάμηνο 2020 είναι :OTE, ΕΛΠΕ, Coca Cola HBC, Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda Development, ΟΠΑΠ.

Οι επιχειρήσεις με «καθαρό» θετικό ταμείο (διαθέσιμα μείον συνολικό δανεισμό) ανέρχονται σε 47 στο σύνολο των 115 του εξεταζόμενου δείγματος και στις πρώτες θέσεις είναι: ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda, Μυτιληναίος και Jumbo.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Keywords
lockdown, αθηνα, χρηματιστηριο, χρηματιστηριο αθηνων, aegean airlines, 600 δις, byte computer, coca cola, γεκ τερνα, τραπεζες, εμφάνιση, αεπ, aegean, ελπε, motor, ebitda, properties, quest, συμμετοχή, byte, alpha, trust, ευδαπ, εχαε, γεκε, ολθ, ευαθ, αδμηε, δεη, γεκ, τερνα, οτε, ote, οπαπ, jumbo, πηγη, απε, αποτελεσματα δημοτικων εκλογων 2010, εκλογες 2010 αποτελεσματα , σταση εργασιας, διακοπες δεη, αξια, eurobank alpha, alpha eurobank, τελος ακινητης περιουσιας, αποτελεσματα, αδμηε, οικονομικη κριση, αεπ, ακινητα, ευδαπ, εχαε, ιλυδα, οικονομια, ολθ, πιεση, υφεση, aegean, aegean airlines, alpha, byte, jumbo, quest, αυξηση, αλουμυλ, ανδρομεδα, γεγονος, γεκ τερνα, γεκ, γεκε, δειγμα, ευαθ, ευρω, ελπε, ενεργεια, εμφάνιση, επενδυσεις, τεχνολογια, ιδια, θετικο, κεφαλαιο, λειτουργια, μηνυματα, μειωση, μυτιληναιος, ξεκινημα, οφελος, περιβαλλον, πιστη, πλαστικα, πωλησεις, συνεχεια, συμμετοχή, ταξιδια, τερνα, τουρισμος, υψηλη, φαρμακα, byte computer, coca cola, properties, trust, θεσεις, motor
Τυχαία Θέματα