Σύστημα «Ηλιος»: 600.000 συνταξιούχοι παίρνουν μηνιαίως από 400 ως 600 ευρώ

Περίπου 600. 000 συνταξιούχοι παίρνουν συντάξεις από 400 ως 600 ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία του του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ", για την αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνηςτων χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2018.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία τον Νοέμβριο του 2018 πληρώθηκαν συνολικά 4.458.599 συντάξεις σε 2.553.990 συνταξιούχους, από τις οποίες οι 2.824.175 ήταν κύριες, οι 1.226.091 επικουρικέςκαι 408.333 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία

ανήλθε σε 2.297.743.455,94 € και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.553.990 άτομα.

Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 724,59€, το μέσο εισόδημα από επιικουρικές σε 172,40 € και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 97,99 €, διαμορφώνοντας έτσιτο μέσο μηνιαίο εισόδημα σε όσους δικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξηστα 898 €.

Παράλληλα όπως προκύπτει από την επεξεργασία του πεδίου του ταχυδρομικού κώδικα των δικαιούχων στα αρχεία των συντάξεων, ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.729.969) και την Κεντρική Μακεδονία (738.408).

Ακολουθεί η Θεσσαλία με 306.192 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 258.381. Στον πίνακα 24 αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των συντάξεων ανά περιφέρεια και κατηγορία σύνταξης

Keywords
Τυχαία Θέματα