ΕΣΠΑ: «Τρέχουν» τέσσερα μεγάλα προγράμματα για επιχειρήσεις με επιδότηση έως και 65% του κεφαλαίου

Το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ), στο πλαίσιο της ΕΣΠΑ 2014-2020, στηρίζει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με επιχορηγήσεις έως και 65% του κεφαλαίου της επένδυσης. Πρόκειται για επιχειρηματίες που ασχολούνται με την εστίαση, το εμπόριο, τα τουριστικά και την γεωργία.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα προγράμματα που τρέχουν, ποιους αφορούν αλλά και μέχρι πότε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι συνολικά τέσσερις

δράσεις και η χρηματοδότηση που θα λάβετε σε ορισμένες περιπτώσεις θα ξεπερνά και το 60% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Η Δράση Εργαλεία Ανταγωνιστικότητας

Στόχος είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων , προκειμένου να αναβαθμιστούν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά , επενδύοντας στην αναβάθμιση των παραγωγικών τους εξοπλισμών και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Οι επιχειρήσεις των ακόλουθων κλάδων είναι.

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2014. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε: Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο, Αγροδιατροφία / Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Μεταφορές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών, κατασκευή-συναρμολόγηση Η / Υ κτλ), Υγεία-Φάρμακα , Υλικά-Κατασκευές, Πολιτιστική-Δημιουργική Βιομηχανία (έτοιμο ένδυμα, χειροτεχνία, αλλά και εκδόσεις βιβλίων,κλπ.).

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2019 και παραμένει ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού.
Προϋπολογισμός Από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ
Επιδότηση 50% έως 65%

Επιχειρηματικότητα Εμπορία-Εστίαση-Εκπαίδευση

Η Δράση «Εργαλείο Επιχειρηματικότητας: Εμπορία - Εστίαση - Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων:
Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2014. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε:

- Στο λιανικό εμπόριο
- Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
- Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, κοινωνικής μέριμνας με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Έναρξη Υποβολών: 27 Φεβρουαρίου 2019 Λήξη Υποβολών: 09 Μαΐου 2019
Προϋπολογισμός από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ
Επιδότηση 50%

Γενική Επιχειρηματικότητα »του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016« Γενική Επιχειρηματικότητα » του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 και από την Πέμπτη 27/12/2018, οι επενδυτικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δημόσιων Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), τα αιτήματα υποβολής των επενδυτικών τους σχεδίων στο καθεστώς.Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια:

Ίδρυση ή επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*

Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού

Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*

Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa),ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια)

Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4122/27-11-2017 η τροποποίηση και συμπλήρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην οποία καθορίζονται οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι περιορισμοί για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 27/12/2018 Λήξη 29 Μαρτίου 2019. Προϋπολογισμός από 50.000 ευρώ εως 5 εκατ. ΕυρώΕπιδότηση έως 55%

Keywords
Τυχαία Θέματα