Μειώνεται ο χρόνος απονομής συντάξεων και εφάπαξ με νέο σύστημα του ΕΦΚΑ

Γρήγορη απονομή συντάξεων κύριων και επικουρικών, άμεση καταβολή των εφάπαξ, νέο σύστημα είσπραξης εισφορών και σύνδεση των ασφαλιστικών φορέων με το TAXIS είναι μεταξύ άλλων τα σημαντικότερα έργα που προβλέπει η ένταξη του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΚΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση οι βασικοί πυλώνες της μεταρρύθμισης (ν.4387/2016), είναι η θέσπιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

(Ε.Φ.Κ.Α.) και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) οι οποίοι από την 1/1/2017 λειτουργούν και διαδραματίζουν κομβικό ρόλο.

Πλέον εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες διοίκησης και λειτουργίας και διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη άσκηση εποπτείας από την κεντρική διοίκηση. Στην παρούσα περίοδο, ο ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βρίσκονται σε μεταβατική φάση λειτουργίας τόσο λόγω της μεταβατικότητας που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος, όσο και λόγω της ανάγκης ενοποίησης και κεντρικοποίησης συστημάτων, εφαρμογών και δεδομένων. H λειτουργία τους βασίζεται στις υποδομές πληροφορικής των πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν σε αυτούς. Το ΟΠΣ-ΕΦΚΑ θα καλύψει τις ανάγκες και θα υποστηρίξει λειτουργικά τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου λειτουργίας τους.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα υποστηρίζει τις λειτουργίες τόσο του ΕΦΚΑ όσο και του ΕΤΕΑΕΠ.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής βασικά επιμέρους αντικείμενα-ενότητες εργασιών:
- Εκπόνηση μελετών
- Υλοποίηση του λογισμικού εφαρμογών του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:
- Διαδικτυακή πύλη (Internet portal)
- Πύλη εσωτερικού δικτύου ΕΦΚΑ (Intranet portal)
- Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης (Multichannel Service Centre)
- Υποσύστημα Δήλωσης Εισφορών (τόσο για ΕΦΚΑ όσο και για ΕΤΕΑΕΠ)
- Υποσύστημα Διαχείρισης Εισπράξεων Εισφορών (τόσο για ΕΦΚΑ όσο και για ΕΤΕΑΕΠ)
- Υποσύστημα Παροχών (παροχών ΕΦΚΑ και εφάπαξ παροχών ΕΤΕΑΕΠ)
- Υποσύστημα Συντάξεων (Κύριων και Επικουρικών)
- Υποσύστημα Διαχείρισης Ασφαλιστικής Ιστορίας
- Υποσύστημα Μητρώου
- Υποσύστημα Διαχείρισης Πιστοποιήσεων Αναπηρίας
- Υποσύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
- Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης
- Υποσύστημα Διαχείρισης Νομικών Υποθέσεων
- Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης
- Υποσύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροών Εργασίας
- Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών
- Διασύνδεση του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων
- Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού
- Μετάπτωση δεδομένων
- Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης
- Τεκμηρίωση του συστήματος
- Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και ενημέρωσης
- Υποστήριξη κατά την πιλοτική λειτουργία του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ

Το ΟΠΣ-ΕΦΚΑ θα διαλειτουργεί και θα ανταλλάσσει δεδομένα με μία σειρά άλλων πληροφοριακών συστημάτων, όπως, ενδεικτικά το TAXIS, το ΕΡΓΑΝΗ,το σύστημα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και της ΕΛ.ΑΣ, το Μητρώο Πολιτών, της ΔΙΑΣ Α.Ε., το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, του ΚΕΑΟ, την Διαύγεια, κ.λ.π.

Keywords
Τυχαία Θέματα