Έτοιμη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο ΥΠΕΝ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, έτοιμη είναι η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, με τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021.

Μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021, εκ των οποίων τριάντα μία (31) θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

και Ενέργειας

Η προκήρυξη βρίσκεται ήδη στο ΑΣΕΠ και αναμένεται να αποσταλεί για δημοσιεύση στο Εθνικό Τυπογραφείο

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αφορούν τις ειδικότητες:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Οι προσλήψεις θα καλύψουν θέσεις στις κάτωθι υπηρεσίες:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α΄: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΣΕΠΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗΥΠΕΝ
Keywords
Τυχαία Θέματα