Οι σπουδές μηχανικών σε ένα κόσμο που αλλάζει

Παγκοσμίως υπάρχουν δύο δρόμοι για να γίνει κάποιος μηχανικός. Ο πρώτος δρόμος μέσω της φοίτησης σε ένα Πολυτεχνείο ή σε μια Πολυτεχνική Σχολή και αφορά τους επαγγελματίες μηχανικούς, ο δεύτερος δρόμος μέσω της φοίτησης σε επαγγελματικές/τεχνικές σχολές μαθητείας, ή μέσω άλλων μορφών απόκτησης τεχνικών ικανοτήτων και αφορά τους μηχανικούς – τεχνικούς. Για την πρώτη περίπτωση των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η επαγγελματική σταδιοδρομία συναρτάται με την κατοχή διπλώματος Πολυτεχνείου, το οποίο με τη σειρά του υποδεικνύει υψηλό επίπεδο γνώσεων σε STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) αντικείμενα, δηλαδή επιστήμης, τεχνολογίας, επιστημών μηχανικών και μαθηματικών.
Keywords
Τυχαία Θέματα