ΓΠΚΒ: Τρωτή η υπέρβαση στο πλεόνασμα

Το δεύτερο εξάμηνο του έτους επιφυλάσσει μια σχετική αβεβαιότητα αναφορικά με την επίτευξη του στόχου, διπλάσιος του περσινού, στο πρωτογενές πλεόνασμα. Στη διαπίστωση αυτή προβαίνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, εφιστώντας την προσοχή στη δημοσιονομική πολιτική των επόμενων μηνών.
Keywords
Τυχαία Θέματα