Ψίθυροι: Νέος αλγόριθμος για τις μετοχές υπό επιτήρηση

- Από τις 3/9/2018 ο τρόπος προσδιορισμού της τιμής κλεισίματος των μετοχών της Αγοράς Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών τροποποιείται και διαμορφώνεται βάσει νέου αλγορίθμου (μέθοδος ΣΜΟ ποσοστιαία καθορισμένου αριθμού τελευταίων πράξεων με βάση την αξία συναλλαγών). Ο νέος αλγόριθμος λαμβάνει υπ’ όψιν ως παραμέτρους τη σημαντική αξία συναλλαγών (ποσοστό κεφαλαιοποίησης 0,0001%, με ελάχιστο τα 100 ευρώ) και τη σημαντική αξία συνεδρίασης (ποσοστό κεφαλαιοποίησης 0,0002%, με ελάχιστο τα 200 ευρώ).
Keywords
Τυχαία Θέματα