Τα δέκα πιο εντυπωσιακά και απομονωμένα καταλύματα στην Airbnb

18:14 8/11/2018 - Πηγή: Fortune
Η Airbnb γιόρτασε τα δέκα της χρόνια πρόσφατα και για να γιορτάσει την επέτειό της, η πλατφόρμα δημιούργησε μια λίστα με τα πιο απομακρυσμένα και μοναδικά καταλύματα που αναζήτησαν οι

Τυχαία Θέματα