Τέλος και επίσημα το waiver για την Ελλάδα από την ΕΚΤ

Τέλος και επίσημα, από τις 21 Αυγούστου, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη χρήση του waiver για τις ελληνικές τράπεζες.

Το waiver είναι η κατ' εξαίρεση αποδοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων ως εξασφαλίσεων στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος και επέτρεπε στις ελληνικές τράπεζες να έχουν πρόσβαση στο φθηνό δανεισμό της ΕΚΤ.

Σύμφωνα

με την απόφαση της ΕΚΤ, με την ολοκλήρωση του τελευταίου προγράμματος προσαρμογής και δεδομένου ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, πλέον δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του waiver. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η απόφαση, «από τις 21 Αυγούστου 2018 η Ελληνική Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31, θα παύσουν να πληρούνται από την εν λόγω ημερομηνία οι όροι για την προσωρινή αναστολή των ελάχιστων ορίων πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος όσον αφορά εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία».

Η κίνηση ήταν αναμενόμενη, όπως είχε εξάλλου προαναγγείλει ο Μάριο Ντράγκι και οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι οι άμεσες συνέπειες θα είναι περιορισμένες στο μέτωπο της ρευστότητας.

Keywords
Τυχαία Θέματα