ΕΥΔΑΠ: Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων

Τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΥΔΑΠ που θα λάβει χώρα την 23η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Διανομή Κερδών Προηγουμένων Χρήσεων.
2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Keywords
Τυχαία Θέματα