Εθνοτικές Συγκρούσεις & Διεθνείς Σχέσεις: Θεωρία και Πράξη στα Βαλκάνια

Ένα βιβλίο για τον Εθνικισμό

Με τις εθνοτικές συγκρούσεις στα Βαλκάνια και με επικέντρωση στο Γιουγκοσλαβικό αλλά και κυπριακό πρόβλημα, ασχολείται το νέο βιβλίο του καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κι Επιστημονικού Συμβούλου του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Καραμανλής» Δημήτρη Καιρίδη. Το βιβλίο με τίτλο «Εθνικισμός. Εθνοτικές Συγκρούσεις & Διεθνείς Σχέσεις: Θεωρία και Πράξη στα Βαλκάνια, Αθήνα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρης, ασχολείται

με τις εμφύλιες συρράξεις ως τη νέα, αναδυόμενη μορφή πολέμου συγκριτικά με τους διακρατικούς πολέμους, οι οποίοι τείνουν να εξαφανιστούν.

Η μελέτη του Δημήτρη Καιρίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, χωρίς να υποβαθμίζει την ύπαρξη διαφορετικών εθνοτικών ταυτοτήτων, αποδομεί τη θεώρηση πως οιεμφύλιες κι εθνοτικές αυτές συρράξεις ήσαν «αναπόφευκτες», αναδεικνύοντας το ρόλο των πολιτικών επιλογών και διεργασιών, που κλιμάκωσαν την ένταση και τελικά οδήγησαν στη βίαιη αντιπαράθεση μεταξύ Ελληνοκυπρίων-Τουρκοκυπρίων και Σέρβων-Κροατών-Βόσνιων Μουσουλμάνων. Η ύπαρξη διακριτών εθνοτικών ομάδων στις περιοχές αυτές δεν καθιστούσε «μονόδρομο» τη μεταξύ τους σύγκρουση.

Το νέο βιβλίο του Καιρίδη, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς με τα ζητήματα ασφαλείας στη Βαλκανική, από την εποχή της διδακτορικής του διατριβής στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990, εμπλουτίζει την ελληνική βιβλιογραφία με μια εις βάθος μελέτη του φαινομένου του εθνικισμού και των εθνοτικών συγκρούσεων, κάνοντας μια επισκόπηση και κριτική θεώρηση όλων των θεωρητικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών πάνω στα δύο αυτά, αλληλένδετα αλλά και διακριτά συνάμα, γνωστικά αντικείμενα μέχρι σήμερα. Μια σημαντική πρωτοτυπία του βιβλίου αποτελεί η σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων περί εθνικισμού και εθνοτικών συγκρούσεων με την τρέχουσα επιστημονική συζήτηση στο χώρο των Διεθνών Σχέσεων, που σχετίζεται με μια σειρά επιστημολογικών και μεθοδολογικών αναζητήσεων που αφορούν την υπέρβαση των αγκυλώσεων του αυστηρού θετικισμού και την ένταξη του ζητήματος των ταυτοτήτων στις αναζητήσεις των σύγχρονων κοινωνικών επιστημών.

Keywords
Τυχαία Θέματα