Δύο νέα μέλη στο ΔΣ του ΙΑΣΩ

Στο διοικητικό συμβούλιο του ΙΑΣΩ εισέρχονται ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Δημήτρης Δημόπουλος και ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Γιώργος Μιχελής. Η έγκριση θα δοθεί και τυπικά από την Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιούλιου.

Πρόκειται για κίνηση που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των δομών εταιρικής διακυβέρνησης της μητρικής Ιασώ και στην κατεύθυνση

αυτή έγινε ενθουσιωδώς δεκτή από την πλειοψηφία των παριστάμενων μετόχων. Σημειώνεται ότι η εκλογή νέου Δ. Σ και νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Farallon Capital η οποία ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί και να σταθμίσει τη θέση της.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΙΑΣΩ Γ. Σταματίου αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων στα εξής:

«Ο Όμιλος ΙΑΣΩ προέβη σε αναδιάρθρωση των δανείων της μητρικής και της ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Πρόκειται για μία κίνηση που επιτρέπει στις εταιρείες να κινηθούν με άνεση, τουλάχιστον για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Η φετινή χρονιά πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν απρόσκοπτα όλα εκείνα τα βήματα, τα οποία απαιτούνται, προκειμένου να μεταλλαχθεί πλήρως η μητρική και εισηγμένη στο ΧΑ εταιρεία αλλά και συνολικά ο Όμιλος ΙΑΣΩ. Δηλαδή, να καταστεί ένας επιθετικός και καθοριστικός παράγοντας του κλάδου της Υγείας».

Άμεσες προτεραιότητες του ΙΑΣΩ

Ο Γ. Σταματίου αναφέρθηκε επίσης στους άμεσους στόχους του ΙΑΣΩ για το επόμενο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα:

• Η διατήρηση αλλά και η επαύξηση του αριθμού των πελατών/ασθενών, εσωτερικών και εξωτερικών.
• Η ενίσχυση της σχέσης με τους ιατρούς.
• Η διεύρυνση της βάσης των ασθενών, μέσω σύναψης συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού.
• Η περαιτέρω αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών/ασθενών, με την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών.
• Οι προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας θα συνεχιστούν, χωρίς ακρότητες που θα απομειώνουν την εικόνα προς τους ασθενείς και θα διαταράσσουν το κλίμα εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει μαζί τους.
• Η εξασφάλιση χαμηλότερων και ανταγωνιστικών τιμών, μέσω ενεργειών συρρίκνωσης του κόστους λειτουργίας και μέσω συνεργειών με άλλους εξωτερικούς συνεργάτες.
• Η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, που θα ενσωματώνουν νέες τεχνικές της ιατρικής επιστήμης και θα διευρύνουν τις δυνατότητες του Ομίλου παραμένει στις επιδιώξεις μας. Καινοτόμες υπηρεσίες και ευκαιρίες για νέες αγορές είναι μεταξύ των σχεδίων που εξετάζονται, με προσοχή, από όλες τις εταιρείες του Ομίλου.
• Η ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας του Ομίλου, με τη βελτίωση των πρακτικών εισπραξιμότητας. Ήδη, επιδιώκεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των τμημάτων εισπράξεως των υπολοίπων των πελατών και καθιερώνεται συστηματικότερος έλεγχος της φερεγγυότητάς τους. Έτσι ενισχύονται οι εισπράξεις και περιορίζονται οι κίνδυνοι από ενδεχόμενες επισφάλειες.
• Σύναψη νέων συμβάσεων με προμηθευτές, με βελτιωμένους, για τις εταιρείες του Ομίλου, όρους, για περαιτέρω μείωση των δαπανών, όπου υπάρχουν περιθώρια.
• Η διατήρηση της μητρικής εταιρείας στην κορυφή του κλάδου, η δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των εταιρειών και του παρεχόμενου έργου από τα τμήματα & τους συνεργάτες μας.

Αποτελέσματα 5μηνου

Στην Γενική Συνέλευση η διοίκηση του ΙΑΣΩ παρουσίασε στοιχεία για το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018 από τα οποία προκύπτουν αύξηση περιστατικών κατά 6,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, μείωση της εξάρτησης από τον ΕΟΠΥΥ και αύξηση των εσόδων για τη μητρική εταιρεία του Ομίλου στα 33,6 εκατ. από 31,8 εκατ. ευρώ (άνοδος κατά 5,8%).

Κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε μηνών του έτους η μητρική ΙΑΣΩ αναδιάρθρωσε τον δανεισμό της, αξιοποιώντας τη ρευστότητα από την πώληση της ΙΑΣΩ General, την οποία χρησιμοποίησε για μερική αποπληρωμή. Έτσι στο τέλος Μαίου ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της υποχώρησε στα 33,5 εκατ. ευρώ και ο βραχυπρόθεσμος στα 4,3 εκατ. ευρώ. Το, δε, επιτόκιο των μακροχρόνιων δανειακών συμβάσεων μειώθηκε στο 3,75% για το διάστημα ως το 2022.

Keywords
Τυχαία Θέματα