Θα καθυστερήσει η ανάκαμψη της ναυλαγοράς

Αβεβαιότητα για τη διάρκεια και το «βάθος» της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης διατυπώνεται από τη ναυτιλιακή κοινότητα.
Τυχαία Θέματα