«Τακτοποίηση» με κόστος 10%

Στη ρύθμιση υπόγειοι και υπέργειοι χώροι που άλλαξαν χρήση. Στόχος να εισπραχθούν πάνω από 2 δισ. ευρώ έως το 2010. Προβληματισμός για τη μη χορήγηση βεβαίωσης οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση
Keywords
Τυχαία Θέματα