Θα χάσουν το 70% του εισοδήματός τους

Δυναμικές κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι παραγωγοί και εργαζόμενοι στα καπνά, με αιτήματα την επιστροφή του συνόλου των κοινοτικών ενισχύσεων και την αποκατάσταση της αδικίας του 2004
Τυχαία Θέματα