Κίνητρα για να παραμείνουν οι συνταξιούχοι στο χωράφι

Σε παράγραφο που προστέθηκε σε προϋπάρχουσα ΠΝΠ ρυθμίζονται τα ζητήματα των μετακλητών εργατών γης
Τυχαία Θέματα