Μεγιστάνες σε απόγνωση;

"Φτωχότεροι" έγιναν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου. Οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο απώλεσαν κατά το 2008 περίπου το 20% της συνολικής περιουσίας τους.
Τυχαία Θέματα