Διακομματική ομοφωνία

Διακομματική ομοφωνία σε ό,τι αφορά την ανάγκη τροποποίησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών επικράτησε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
Τυχαία Θέματα