Οριστικά Αποτελέσματα ΑΣΕΠ

Εκδόθηκαν, καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2007 (ΦΕΚ 327/11.10.2007, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσε... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα