Καβάλα: Αποχή των δικηγόρων από δίκες ασφαλιστικών φορέων

08:34 20/5/2017 - Πηγή: ΕΡΤ

Στοχευμένη αποχή από τιςου ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΟΠΥΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου οι φορείς αυτοί είναι ενάγοντες ή ανακόπτοντες και αποχή από κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις των ποινικών δικών αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας, από τις 22 έως τις 24 Μαϊου, για να υπογραμμίσει την αντίθεση του δικηγορικού σώματος για το ασφαλιστικό και λόγω της επικείμενης συζήτησης του σχετικών αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον της ολομέλειας του ΣτΕ.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που οι φορείς αυτοί έχουν πετύχει προσωρινή δικαστική προστασία, όταν στα πλημμελήματα συντρέχει λόγος παραγραφής και σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.

Συγεκριμένα η απόφαση της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας που ελήφθη έχοντας υπ’ όψη και την ασχετική εισηγητική απόφαση της ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στις 18-5-2017 έχει ως εξής:
α) Στοχευμένη αποχή από δίκες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΟΠΥΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου οι παραπάνω φορείς είναι ενάγοντες, αιτούντες, προσφεύγοντες, ή ανακόπτοντες. Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ, ή ο ΕΟΠΥΥ έχουν ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν ενάγοντες, αιτούντες, προσφεύγοντες, ή ανακόπτοντες. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται στις περιπτώσεις που ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ, ή ο ΕΟΠΥΥ έχουν επιτύχει υπέρ αυτών προσωρινή δικαστική προστασία, ή υπάρχει υπέρ αυτών αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα, ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).
Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή απ’ όλες τις διαδικασίες όπου ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ, ή ο ΕΟΠΠΥ έχουν ασκήσει το ένδικο βοήθημα, ή μέσο.
β) Ποινικές δίκες: αποχή από κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: ι) στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό, και ιι) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.

Keywords
Τυχαία Θέματα