Δεκάδες φοιτητές χωρίς... εστία λόγω Airbnb

10:43 6/12/2018 - Πηγή: Enikos

Τουλάχιστον 200 φοιτητές βρέθηκαν εκτός φοιτητικών εστιών στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι πληρούσαν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια
Keywords
Τυχαία Θέματα