Η εφορία βάζει χέρι στις καταθέσεις

Tweet Κατηγορία: Κοινωνία

Όπως αναφέρεται ρητά , στο προσχέδιο νόμου , οι φορολογούμενοι θα μπορούν να φορολογηθούν ακόμα και με βάση το περιεχόμενο των τραπεζικών τους λογαριασμούς. Πέντε είναι οι έμμεσες πρακτικές ελέγχου με τις οποίες οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να προσδιορίσουν το φορολογητέο εισόδημα: 1 Το ύψος των τραπειζκών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητα 2 Η αρχή των αναλογιών 3 Η ανάλυση ρευστότητα των φορολογουμένων 4 Η σχέση της τιμής πώλησης προς τον σύνολικό

όγκο κύκλου εργασιών 5 Η καθαρή θέση των φορολουμένων. Η μέθοδος με το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λειτουργεί ως εξής (εφαρμόζεται ήδη σε Αυστρία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, ΗΠΑ και Σουηδία): Στο υπόλοιπο θέσεων (τόσο επαγγελματικών όσο και των προσωπικών λογαριασμών) προστίθενται οι δαπάνες που έχουν γίνει με μετρητά, ενώ αφαιρούνται τα ποσά που έχουν προέλθει από δάνει α ή κληρονομιές (εφόσον ο φορολογούμενος μπορεί να τα αποδείξει ) «Η μέθοδος στηρίζεται στην αρχή ότι το χρήμα η κατατίθεται σε λογαριασμό ή δαπανάται» αναφέρει η έκθεση του ΔΝΤ. Χρήμα που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία, φορολογείται ως εισόδημα Στη δημοσιότητα τα φορολογικά στοιχεία επαγγελματιών - εταιρειών Του Σπύρου Δημητρέλη Σε κοινή θέα θα αναρτώνται όλα τα φορολογικά δεδομένα των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Αυτό προβλέπεται σε διάταξη του προσχεδίου του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που παραδόθηκε πρόσφατα στα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση Σαμαρά. Στόχος της συγκεκριμένης διάταξης είναι να λειτουργήσει ως αντικίνητρο στη φοροδιαφυγή. Μάλιστα αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στον υφιστάμενο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η οποία όμως δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ λόγω της απροθυμίας του πολιτικού συστήματος να την εφαρμόσει αλλά και νομικών προβλημάτων που υπήρχαν αναφορικά με το φορολογικό απόρρητο. Πρόθεση του ΥΠΟΙΚ είναι αυτή τη φορά να εφαρμοστεί καθώς και να εκλείψει οποιοδήποτε νομικό εμπόδιο για τη δημοσιοποίηση φορολογικών δεδομένων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών από τα μέσα ενημέρωσης. Ειδικότερα στο τελευταίο άρθρο του φορολογικού νομοσχεδίου ορίζεται ότι ο προϊστάμενος κάθε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας συντάσσει κάθε χρόνο κατάλογο των φορολογούμενων με στοιχεία όπως το όνομα, το καθαρό εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα ή επιχειρηματική δραστηριότητα, το εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή και ο φόρος που αναλογεί στο σύνολο του εισοδήματος. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να τοποθετηθεί σε «πρόσφορη θέση» στην εφορία και θα είναι προσβάσιμος σε οποιονδήποτε. Επίσης, θα τοποθετείται σε πρόσφορη θέση και στο κτίριο του δημαρχείου πόλης στην οποία λειτουργεί εφορία. Μάλιστα, ο κατάλογος αυτός θα μπορεί να παίρνει έντυπη μορφή και να εκδίδεται από το υπουργείο Οικονομικών ενώ θα επιτρέπεται και η δημοσίευσή του στα μέσα ενημέρωσης. Ο κατάλογος θα αναρτάται και στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και θα έχουν πρόσβαση σε αυτόν οι πιστοποιημένοι χρ
Keywords
Τυχαία Θέματα