ΕΡΕΥΝΑ: Ενέργεια, μεταφορές και περιβάλλον στην ΕΕ

Η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια και οι βιώσιμες μεταφορές διασυνδέονται όλο και περισσότερο με την πάροδο των ετών. Αυτός ο μεγαλύτερος συσχετισμός, δημιουργεί την ανάγκη για μια συνολική προσέγγιση, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η πολυπλοκότητα αυτών των ζητημάτων, να χαραχθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να καθοριστούν αποτελεσματικά μέτρα. Η Eurostat παρουσίασε στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν τα πλέον πρόσφατα έτη αναφοράς που ήταν διαθέσιμα κατά την προετοιμασία της δημοσίευσης (Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2017).

Σύμφωνα

με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τα δεδομένα που περιγράφουν -με μια ματιά- την κατάσταση στην ΕΕ-28 στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και του περιβάλλοντος, είναι τα ακόλουθα:

- Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, τα νοικοκυριά έπρεπε να καταβάλουν 20,5 σεντ ανά κιλοβατώρα για την ηλεκτρική τους ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των φόρων. Οι τιμές ήταν οι υψηλότερες στη Δανία (30,8 σεντς), στη Γερμανία (29,8 σεντς) και στο Βέλγιο (27,5 σεντς), ενώ στη Βουλγαρία πλήρωσαν μόνο 9,4 σεντ ανά kWh.

- Με 53,9%, η Σουηδία είχε το μεγαλύτερο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2015. Τα χαμηλότερα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο και τη Μάλτα (από 5%). Για την ΕΕ-28, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν 16,7% το 2015, το οποίο ήταν μικρότερο από τον στόχο του 20% έως το 2020. Ωστόσο, 11 κράτη μέλη είχαν ήδη υπερβεί το 2015 τους εθνικούς τους στόχους για το 2020, με «πρωταθλήτρια» την Κροατία η οποία ξεπέρασε κατά 45% τον στόχο της.

- Τα νοικοκυριά στη Σουηδία και τη Φιλανδία είχαν υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2015, με 4.410 και 3.823 MWh κατά κεφαλήν. Αυτό ήταν σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ των 28, κατά 1.564 MWh κατά κεφαλήν. Αντίθετα, στη Ρουμανία, τα νοικοκυριά κατανάλωναν κατά το 2015 μόνο 0,609 MWh κατά κεφαλήν.

- Τα νησιά κράτη- μέλη είχαν τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Κύπρος, όπου η εισαγόμενη ενέργεια αποτελούσε το 97,7% της κατανάλωσης ενέργειας το 2015, ακολουθούμενη από τη Μάλτα (97,3). Τη μικρότερη εξάρτηση είχε η Εσθονία (7,4%). Η ΕΕ-28 στο σύνολό της εισήγαγε 54,0% της ενεργειακής κατανάλωσής της το 2015.

- Στην ΕΕ-28, το 2015 υπήρχαν 497 επιβατικά αυτοκίνητα ανά χίλιους κατοίκους. Ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, με 661 αυτοκίνητα. Στη Ρουμανία υπήρχαν μόνο 261 επιβατικά αυτοκίνητα ανά χίλιους κατοίκους.

- Παρά τον σχετικά χαμηλό αριθμό επιβατικών αυτοκινήτων στη Ρουμανία, σκοτώθηκαν 95 άτομα ανά εκατ. κατοίκους σε τροχαία ατυχήματα το 2015. Αυτό έβαλε τη Ρουμανία στη δεύτερη θέση μαζί με τη Λετονία, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία (98 άτομα σκοτώθηκαν ανά εκατ. κατοίκους). Στον αντίποδα, στη Μάλτα καταγράφηκαν 22 και στη Σουηδία 27 νεκροί ανά εκατ. κατοίκους. Συνολικά, ο αριθμός των ατόμων που σκοτώνονται σε τροχαία ατυχήματα μειώνεται σταθερά στην ΕΕ-28 και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επεξεργασμένα στοιχεία είχε φθάσει στα 59 άτομα ανά εκατ. κατοίκους το 2015.

- Οι πλέον αξιοπρόσεκτες μειώσεις μεταξύ 2009 και 2015 στους νεκρούς από τροχαία καταγράφηκαν στη Μάλτα (-47,6%), στην Ελλάδα (-45,5%), στη Δανία (-41,3%), και στην Ισπανία (-37,8%). Στη Φιλανδία καταγράφηκε αύξηση 4,7%.

- Κεντρικός πυλώνας της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ είναι να κάνει πιο οικολογικό τον τομέα, μετακινώντας τις εμπορευματικές μεταφορές από τις οδικές προς τις μεταφορές οι οποίες μολύνουν λιγότερο. Το 2015, 75,3% των εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ-28 πραγματοποιήθηκε οδικώς. Η Λετονία ξεχώρισε, διεκπεραιώνοντας οδικώς μόνο 20,2% των εμπορευματικών της μεταφορών.

- Χάρη στα βελτιωμένα πρότυπα και την τεχνολογική πρόοδο, τα νεότερα φορτηγά και οι νταλίκες είναι ασφαλέστερα και εκπέμπουν λιγότερα αέρια θερμοκηπίου από τα παλαιότερα. Το 2015, 53,1% των εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ-28 πραγματοποιήθηκαν με φορτηγά ηλικίας κάτω των 5 ετών.

- Η ΕΕ-28, το 2015, εξέπεμψε 22,1% λιγότερα αέρια θερμοκηπίου από ό,τι το 1990. Τις περισσότερες εκπομπές είχε η Γερμανία (21% των συνολικών εκπομπών της ΕΕ). Τα κράτη μέλη της Βαλτικής έχουν μειώσει τις εκπομπές τους περισσότερο, με τη Λιθουανία να καταγράφει πτώση 58%, τη Λετονία 55,9% και την Εσθονία 55,3% σε σύγκριση με το 1990.

- Σε ποσοστό 46,3% τα αστικά απόβλητα στην ΕΕ-28 ανακυκλώθηκαν ή λιπασματοποιήθηκαν το 2015, ενισχύοντας την πορεία προς μια κυκλική οικονομία στην ΕΕ. Στη Γερμανία περισσότερα από τα δύο τρίτα (67,7%) των αστικών αποβλήτων ανακυκλώθηκαν ή λιπασματοποιήθηκαν, ενώ το ίδιο συνέβη για περισσότερα από τα μισά στην Αυστρία (58,2%), τη Σλοβενία (57,7%), το Βέλγιο (54,7%) και την Ολλανδία (51,7%).

- Το 2014 δημιουργήθηκαν 162,9 κιλά απορριμμάτων συσκευασίας ανά κάτοικο στην ΕΕ-28. Τις χαμηλότερες ποσότητες κατέγραψαν η Κροατία (48,3 κιλά ανά κάτοικο) και η Βουλγαρία (52,4 κιλά), σε αντίθεση με τα 220 κιλά στη Γερμανία.

- Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της περιβαλλοντικής οικονομίας αυξήθηκε από 135 δισεκ. ευρώ το 2000 σε 289 δισεκ. ευρώ το 2014 (υπολογισμοί με βάση τις τρέχουσες τιμές), καθώς η συμβολή της περιβαλλοντικής οικονομίας στο συνολικό ΑΕΠ αυξήθηκε από 1,4% σε 2,1% κατά την ίδια περίοδο.

- Τα έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους το 2015, ανήλθαν σε 359,3 δισεκ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 2,4% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 και στο 6,31% των φορολογικών της εσόδων. Οι περιβαλλοντικοί φόροι στην Κροατία, τη Σλοβενία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, αποτελούσαν 10% έως 11% των συνολικών εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές.

- Το 2015 οι εθνικές δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία ανήλθαν σε 316 δισεκ. ευρώ στην ΕΕ-28, σημειώνοντας αύξηση 31% από το 2006.

Πατήστε πάνω στη φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγένθυνση

ΠΗΓΗ: Eurostat

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της Eurostat για την κατανάλωση ενέργειας, τις μεταφορές και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος στην ΕΕ / ΑΠΕ-ΜΠΕ / Δημοσιογραφική επιμέλεια: Βασ. Κοριμέντζας

έρευναενέργειαμεταφορέςπεριβάλλονΕΕΕπισυνάψεις: 19884129.jpg
Keywords
Τυχαία Θέματα