ΑΣΕΠ: Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Απεστάλησαν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους ακόλουθους κλάδους/ειδικότητες:

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (κωδ. κλάδου 111)

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. κλάδου 113)

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (κωδ.

κλάδου 125)

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (κωδ. κλάδου 126)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. κλάδου 218)

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΟΔΗΓΟΥ) (κωδ. κλάδου 314)

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (κωδ. κλάδου 319)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ (κωδ. κλάδου 320)

ΔΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ (κωδ. κλάδου 330)

ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ/ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (κωδ. κλάδου 401)

Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή: www.asep.gr/Πολίτες/Έντυπα-Διαδικασίες/Διαγωνισμών Φορέων/Επικ. Προσωπικό/Επικ. Προσωπικό (Κέντρα Κοιν. Πρόνοιας)/Πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατά χρόνο ανεργίας και κατά χρόνο εμπειρίας.

Κέντρο Κοινωνικής ΠρόνοιαςΑΣΕΠΨυχολόγοιδιοικητικοίνοσοκόμοιθέση εργασίαςαγορά εργασίαςεύρεση εργασίαςκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψειςΤεχνικοί
Keywords
Αναζητήσεις
www.asep.gr/πολίτες/έντυπα-διαδικασίες/διαγωνισμών φορέων/επικ. προσωπικό/επικ. προσωπικό (κέντρα κοιν. πρόνοιας)/πίνακες κατάταξης υποψηφίων
Τυχαία Θέματα