Το ΒΕΑ επαναπροσδιορίζει τα θέματα αντιμετώπισης του παρεμπορίου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας (20-7-09) αποφασίστηκε εντατικοποίηση εργασιών της επιτροπής παρεμπορίου, η οποία τίθεται υπό την εποπτεία του Α΄ Αντιπροέδρου κ. Π. Ανεβλαβή. Στην Επιτροπή θα μετέχουν και όσα μέλη του Διο... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα