Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών του Χρηματιστηρίου

Συνέπεια της μείωσης του ποσοστού ευρείας διασποράς των μετοχών της εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E.» και σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. (παρ. 4.2.6), οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τη ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα