Θεαματικά τα αποτελέσματα της συμμετοχής στην Α.Μ.Κ. του ΤΤ

Κατά 133,79% καλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε, καθώς τόσο μέσω της άσκησης «δικαιωμάτων προτίμησης» εκ μέρους των κατόχων αυτών, όσο και μέσω της άσκησης της «δυνατότητας προεγγραφής» εκ μέρους των δικ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα