Έργα ΣΔΙΤ: Διαγωνισμοί.

Τέσσερις υποψήφιοι υπέβαλλαν οριστικές τεχνικές και οικονομικές προσφορές για τη δεύτερη φάση του κλειστού διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, που θα αναλάβει το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση των κτιριακώ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα