Τέταρτη αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων

Την τέταρτη αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων ταχυδρόμησε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τέταρτης αποστολής από το σύνολο των δηλώσεων (663.064) οι 175.219 είναι χρεωστικές, οι 189.920... ...
Τυχαία Θέματα