ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.: Στις 25 Ιουνίου Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Ιουνίου 2009 και συμφώνως προς το νόμο και το άρθρο 10 του καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, τη... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα