Τα προβλήματα των εκπαιδευτικών ερευνά ο ΟΟΣΑ

Την πρώτη διεθνή έρευνα όσον αφορά συγκρίσιμα δεδομένα πάνω σε θέματα εκπαιδευτικής φύσης δημοσίευσε o OECD (ΟΟΣΑ). Η έρευνα καλύπτει μια ποικιλία θεμάτων, από προβλήματα μέσα στην τάξη μέχρι προοπτικές μετεκπαίδευσης. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση των... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα