Μη διανομή μερίσματος για το 2008 αποφάσισε η Σιδενόρ

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008 (με 69.462.964 ψήφους, ήτοι ποσοστό 72,26%) αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας Σιδενόρ ΑΕ. Επίσης, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 με... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα