Σύννεφα πάνω από τη Βενετία

Με ακλόνητη πίστη ότι η λεωφόρος που θα οδηγούσε στην ανάσταση του έθνους από τα ερείπια ήταν αυτή της παιδείας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, έγραφε με την οξυδέρκεια που τον χαρακτήριζε στον λόγιο Ανδρέα Μουστοξύδη στη Βενετία: «Σε παρακαλώ να συλλέξης επιμελέστατα όσον οίον τε πλειοτέρας περί της ιστορίας της Ελλάδος πληροφορίας, όχι της αρχαίας, αλλά της κατά τον μεσαίωνα Ελλάδος και να με πέμψης τάχιστα όσας ειδήσεις (...) δυνηθής να ανεύρης είτε εις έντυπα βιβλία είτε εις χειρόγραφα. Τα αρχεία της πρώην Ενετικής Δημοκρατίας, η βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου, αι βιβλιοθήκαι των αρχαίων πατρικίων της Ενετίας πρέπει να περιέχωσι θησαυρούς τοιούτων ειδήσεων.

Keywords
Τυχαία Θέματα