Μη διανομή μερίσματος από τις Μινωικές γραμμές

μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 αποφάσισε η εταιρία Μινωικές Γραμμές στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από οκτώ μέλη, με τετραετή θητε... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα