Τι κρύβουν τα πρόσθετα και συντηρητικά τροφίμων “Ε”

11:27 19/6/2009 - Πηγή: Cosmo
Πρόσθετα τροφίμων καλούνται οι ουσίες, που δεν καταναλώνονται αυτόνομα, αλλά προστίθενται στα τρόφιμα στα διάφορα στάδια της παραγωγής, κατεργασίας, συσκευασίας και μεταφοράς. Η προσθήκη τους, είτε έχουν θρεπτική αξία είτε όχι, αποσκοπεί στην τεχνητή βελτίωση της γεύσης ή της εμφάνισης των τροφίμων αλλά και στη συντήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Keywords
Τυχαία Θέματα