Ετήσια συνέλευση της Trans-Balkan στο ’μστερνταμ

Κοινή ετήσια συνέλευση των μετόχων και του Εποπτικού Συμβουλίου της Trans-Balkan Pipeline B.V. διενεργήθηκε στο ’μστερνταμ την 1η Ιουλίου 2009. Η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε στους μετόχους και στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου έκθεση πεπραγμένων και... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα