Κίνδυνος μείωσης των κονδυλίων καταπολέμησης του Aids λόγω της κρίσης

Η παρούσα οικονομική κρίση τείνει να επηρεάσει με τρόπο αρνητικό όλο το πρόγραμμα πρόληψης του Aids ενώ για τον ίδιο λόγο και μετά από έρευνες σε 71 κράτη μέλη του ΟΗΕ προκύπτει ότι, πολλά είναι πλέον τα κράτη όπου στις φαρμακαποθήκες τους σπανίζουν ή και... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα