Μπήτρος: Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης δύο θυγατρικών

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ενέκριναν τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευμένων εταιριών, σε χωριστές συνεδριάσεις, στο πλαίσιο της εν εξελίξει συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών «Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος ΑΒΕΤΕ» (με άμεση συμμετοχή κατά ποσοστό 5... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα