Πτώση κερδών στη βιομηχανία επίπλων

Απώλειες κερδών ή και ζημιές είχαν το 2008 οι περισσότερες βιομηχανίες επίπλων, καθώς αυτές που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών κερδών φτάνουν το 56,8%, ενώ, επιπλέον, οι ζημιογόνες ανέρχονται στο 27,3% του συνολικού αριθμού. Λαμβανομένων υπόψη όλων τ... ...
Τυχαία Θέματα