Ηλεκτρικό ρεύμα από αγριαγκινάρες

17:35 7/7/2009 - Πηγή: Zougla
Δεκάδες καλλιεργητές του Νομού Κοζάνης συμμετέχουν σταδιακά στο επιδοτούμενο πρόγραμμα καλλιέργειας αγριαγκινάρας προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό καύσιμο από τα εργοστάσια της Δ.Ε.Η.Ενθαρρυντικά είναι τα συμπεράσματα από το πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κοζάνης για την καλλιέργεια κάρτο (αγριαγκινάρας) σε ενεργειακούς δήμους του νομού, ώστε η παραγωγή του να χρησιμοποιηθεί για μεικτή καύση σε
σταθμούς της Δ.Ε.Η. Την Δευτέρα υπογράφτηκαν 36 νέες συμβάσεις αγροτών από το νομάρχη Κοζάνης Γιώργο Δακή για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Παράλληλα επιδόθηκαν σε 39 από τους 41 δικαιούχους (που είχαν υπογράψει σύμβαση τον Απρίλιο) οι επιταγές της επιχορήγησης της πρώτης φάσης, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 120.000 ευρώ. Αξιολογώντας την πορεία του προγράμματος, τόσο ο κ. Δακής όσο και ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., που είναι τεχνικός σύμβουλος του προγράμματος,
Keywords
Τυχαία Θέματα