Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών από Frigoglass

Η Frigoglass A.B.E.E ανακοινώνει σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 παρ. 4 του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής, ότι κατ' εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 και του Διοικητικού... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα