Αγορά 26.000 ιδίων μετοχών από COCA-COLA Α.Ε.

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της από 27.4.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλε... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα