Αγορά 7.000 ιδίων μετοχών από MLS Πληρφορική

Η εταιρεία MLS Πληρφορική Α.Ε με την παρούσα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3340 / 2005 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 29/05/2009 ο κ.ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα