Profile Πληροφορικής: Διανομή μερίσματος

Την διανομή μερίσματος 0,011 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους για τη χρήση του 2008 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή (Δευτέρα) ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Profile Α.Ε.Β.Ε. Πληροφορικής. Το μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα