Σιδενόρ: Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΕΤΑΛ

Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΕΤΑΛ ΑΕ κατά 2.559.062 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων (ισόποσης χρηματικής οφειλής) προς την ίδια θα συμμετάσχει η Σιδενόρ. Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση της ω... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα